Den ideelle organisasjonen Blå Kors driver Lade Behandlingssenter. Foto: Mariann Dybdahl

Blå Kors må fortsette sitt viktige arbeid