Det er uheldig at vi må bruke tid på å diskutere dårlige aksjoner og holdninger heller enn klimaløsninger.