På vegne av Trondhjems Sjømandsforening og dens medlemmer ber jeg Trondheim kommune om å glemme planen om å omgjøre området til Tivoli park. Dette et skammelig og respektløst forslag, rettet mot en yrkesgruppe hvis innsats var helt avgjørende for alliert seier under både 1. og 2. verdenskrig.

Den norske handelsflåten var ved utbruddet av 2. verdenskrig verdens 5. største handelsflåte. Norske rederier disponert verdens største og mest moderne tankskip flåte. Dette fikk stor betydning for Storbritannia i den første fase av krigen. Det hadde blitt få britiske fly i luften uten innsatsen fra den norske tankskipsflåten. De om bord, de norske sjøfolkene, sørget for at tilførselen av drivstoff ble opprettholdt og gjorde det mulig for engelske fly å komme på vingene.

Norske sjøfolk var delaktig i alle krigshandlinger på havet og i alle kjente landgangsoperasjoner utført av de allierte. Dette også på krigsskueplassene i Stillehavet. De sørget også for at hurtigruten og kysttrafikken ble opprettholdt under hele krigen. Dette også med stor oppofrelse og tap av menneskeliv.

Alt dette er godt dokumentert og beskrevet i blant annet bøkene til Jon Michelet og Alf R. Jacobsen.

Handelsflåten finansierte Norge sin krigsdeltakelse og sørget for at regjeringen Nygaardsvold hadde tak over hodet i London. Dette må vi ikke glemme.

Trondheim kommune bør legge disse planene bort og heller sørge for at Krigsseilerplassen med monumentet blir varig vernet mot flere slike dumme forslag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!