Er målet til regjeringen at vi skal få fødefabrikker, hvor jordmødre og sykepleiere blir som tannhjul som skal løpe raskere og raskere, og kvinner og barn behandles som en vare på som skal fortest mulig ut i disken?

Da jeg fødte, hadde jeg en fantastisk jordmor. Hun jobbet overtid for å følge meg opp, kom tidlig på morgenen for å sjekke stingene mine selv og ga meg navnet sitt med beskjed om at jeg kunne ringe når som helst. Enn at man kan få slik omsorg på et offentlig sykehus uten å betale tusenvis av kroner for det, tenkte jeg, og følte meg heldig som kunne bo i Norge.

Slik omsorg unner jeg alle som føder. Men jeg er redd færre vil få en god fødeopplevelse fremover på grunn av regjerigens politikk. God omsorg før under og etter fødsel kan ikke stå på egeninnsatsen til jordmødre for å jobbe overtid og ta på seg flere oppgaver.

I NRK forteller jordmødre på Ullevål de ikke har tid til å gå på do i løpet av dagen fordi det er så travelt. Og det er før Ullevål skal kutte 30 årsverk, for å spare til nytt sykehus. Men fødetilbudet skal ikke bli dårligere loves det. Tanken er altså at de som er igjen må jobbe enda hardere og enda lenger. Hva slags plan er det? Hvor mange andre sykehus operere med samme tankegang?

Fødetilbudet blir dårligere over hele landet. Mange steder er det timevis til nærmeste fødeklinikk og man henvises til å føde i biler langs veien.

«Vi er i ferd med å leke butikk i fødselsomsorgen», advarte Jordmor-forbundet og Sykepleierforbundet allerede i 2021. Jeg synes det er alvorlig at helsebyråkrater snakker om «kostnadseffektive fødsler». Som om hvorvidt en fødsel går bra og koster sykehuset minst mulig er noe de som føder kan styre selv.

I jaget på effektivitet er det helsearbeiderne som betaler prisen, i overtidsarbeid, tunge løft, for lave lønninger og utbrenthet. De gir all omsorg i verden til pasientene sine, men får lite igjen fra systemet.

Vi trenger en helserevolusjon. De som tror at man kan spare seg til et godt helsetilbud ved å kutte i tilbud som er sårt trengt, men ikke har godt nok «lønnsomhet», har aldri vært på et sykehus.

Sykehus er ikke ment som et sted å tjene penger eller noe som skal drives billigst mulig, men være et sted mennesker hjelper andre mennesker. God helse, og gode fødsler, er noe av det beste vi kan investere i. Har helseminister Ingvild Kjerkol glemt det?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!