Flere trønderske ordførere åpner for å bygge ut vindkraft i kommunene sine. Det er bra.