Streiken rammer sårbare barn. Lærerne og KS må gjøre sitt ytterste for å komme til snarlig enighet.