Spredning av hets og fordommer mot minoriteter er en trussel mot samfunnet som angår oss alle.

En ny undersøkelse utført for Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) tyder på at negative holdninger til jøder og muslimer generelt er noe mindre utbredt i Norge enn for fem år siden. Samtidig viser undersøkelsen at fordommer og konspirasjonsteorier om disse gruppene fortsatt florerer. Minoritetene selv opplever at utviklingen går i negativ retning. Fordommer mot og hets av folkegrupper er et alvorlig samfunnsproblem som må motarbeides.

Det er tredje gang HL-senteret gjennomfører en slik holdningsundersøkelse. I årets resultat er det mulig å finne både positiv og negativ utvikling, målt mot forrige undersøkelse i 2017. Det er bra at negative holdninger til jøder er blitt mindre utbredt i Norge de siste ti åra. At hele 9,3 prosent av den norske befolkningen har det som kalles utpregede fordommer mot jøder som gruppe, er likevel skremmende mange.

Negative holdninger til muslimer viser en lignende utvikling, og her er tallene høyere. 15,3 prosent er negative til sosial kontakt med muslimer, mens hele 30,7 prosent har utpregede fordommer mot muslimer. Selv om tallene var enda verre i 2017, trengs det mer holdningsarbeid for å bekjempe fordommer mot minoriteter. Rom og somaliere er andre grupper hvor det er skepsis i befolkningen mot sosial kontakt.

Det er grunn til å merke seg at jøder og muslimer opplever en økning i antall opplevelser av diskriminering. Både blant jøder og muslimer oppleves det at negative holdninger til disse gruppene mer utbredt i dag enn det var i 2017. Det er svært nedslående. En mulig forklaring, ifølge rapporten, kan være økt oppmerksomhet om diskriminerende holdninger som samfunnsproblem. Heldigvis er det en økende andel i befolkningen og særlig blant unge som mener det er viktig å bekjempe hets mot minoriteter.

Rapporten ble presentert omtrent samtidig med at en høyreekstrem, antisemittisk gruppe ble arrestert for forsøk på statskupp i Tyskland. Ekstremisme og spredning av hets og fordommer mot minoriteter er en trussel mot samfunnet som angår oss alle.