foto
Faksimile Adresseavisen 24. juli 2019.

Lytt til marginaliserte mennesker og rett kritisk søkelys på egne posisjoner