foto
Vi har klare forventninger til at det nye flertallet av venstresidepartier staker ut en helt ny politisk kurs for arbeids- og samfunnsliv, skriver John-Peder Denstad i LO. Foto: Håvard Jensen

Politisk plattform for ny kurs