600 naboer protesterte mot to leilighetsbygg i et område med tradisjonelle småhus på Charlottenlund.

Fortetting: Til glede for utbyggere, til frustrasjon for naboer