Grilstad Marina er regulert for båttrafikk. Noe det oppsatte gjerdet gir klart uttrykk for, skriver debattanten. Foto: Christine Schefte

En utmerket fjord te` å bad i