foto
Vi må ta innover oss at hele oppveksten preger og former barn, og at fylkeskommunen må se hele utdanningsløpet under ett, skriver Rødts førstekandidat. Foto: Christine Schefte

Gratis barnehage er målet