foto
Den nedprioritering av helsesektoren som eldre opplever, kan vi ikke leve med. Vi krever en verdig eldreomsorg, skriver Sjetne pensjonistforening Foto: Helene Mariussen

Dette kan være starten på et eldreopprør