foto
Norsk Sykepleierforbund er rett og slett ikke trygge på at plikten til å gå av ved fylte 65 ikke omgjøres til en plikt til å fortsett skriver Kenneth Sandmo Grip , foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund. Foto: Mariann Dybdahl

Særaldersgrenser og «justeringer»