foto
Konfliktrådet Trøndelag jobber med gjenopprettende prosess som metode - og har ca. 850 saker årlig. konfliktrådene omhandler sakene skadeverk, vold i nære relasjoner, tyveri, familiesaker, mobbing, bildedeling på nettet og andre, skriver Iren Søfjordmo, leder av Konfliktrådet i Trøndelag Foto: Håvard Jensen

Har noen krenket deg? Gjenopprettende prosess kan være det du trenger