foto
Vi imøteser først gode og begrunnete forslag fra kommunene om områder som bør unntas fra tarehøsting. Hele planforslaget skal deretter til kommunal behandling med omfattende høringsprosess, skriver innleggsforfatteren. Foto: Havforskningsinstituttet

Nei, vi ofrer ikke kystnaturen med kunnskapsløse beslutninger