foto
Regjeringen vil gi tilskudd til bedrifter som tar inn ungdom i sommerjobb. (bildet er tatt i en sammenheng). Foto: Mariann Dybdahl

Regjeringen gir støtte til sommerjobber