foto
Synes voksne at åpne pol er viktigere enn konfirmasjon, spør to konfirmanter i dette innlegget. Foto: Stian Lysberg Solum

Konfirmasjon er viktigere enn åpne pol