I kjølvannet av store gjennombrudd innen maskinlæring og såkalt dyplæring har forskningsmiljøene ved Sintef utviklet metoder for automatisk inspeksjon av nøtene på oppdrettsanlegg. Målet er å hindre ulykker og rømming.