Til tross for det fullstendige forbudet mot tortur, eksisterer det fortsatt i mange land. Nyere studier av bosatte flyktninger i Norge viser at mellom 29 og 47 prosent har opplevd tortur. Norge har i dag ikke et godt nok system for å hjelpe torturofre.