foto
Bosettingen av flyktninger blir en stor oppgave for kommunene framover. Dagens spaltist har selv blandede erfaringer etter at hun og familien kom til Norge som bsoniske flyktninger. Foto: NTB / Scanpix

Vi tjener vel ikke på folk i nød?