foto
Det er mange grupper som mener de fortjener litt ekstra i årets lønnsoppgjør, Debattanten mener frontfagmodellen ikke bør være førende for oppgjøret i år. Foto: NTB / Scanpix

Rettferdig lønn?