foto
Med unntak av de mest spesielle tilfellene tror jeg vi hadde tjent mer på å avskaffe hele utredningskarusellen, skriver spaltisten. Foto: Illustrasjon, Shutterstock

Overbyråkratisering holder på å velte hele systemet