EUs STORMLØP mot den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er i ferd med å bli en betydelig utfordring for regjeringen.