I disse tider, hvor mediene er fulle av krig i skrift og bilde, må vi prøve å beskytte barna best vi kan.