Forsvarsministeren og forsvarsledelsen må gjøre mye mer for å bekjempe trakassering, maktovergrep og seksuelt press i Forsvaret.