Vi betaler skatt og foreldrepenger for at ungene våre skal ha et godt barnehagetilbud. Ikke for å gjøre noen eiere så rike at de til slutt flytter til Sveits. Det er grunnen til at Støre-regjeringen strammer inn for kommersielle barnehageaktører.

Samtidig forstår jeg frustrasjonen som barnehagestyrer Trude Sjøhagen Nordgaard gir uttrykk for i Adressa 9. november. Barnehageansatte – uansett hvilken type barnehage de jobber i – fortjener å høre det som også er sant: Dere gjør en utrolig viktig jobb for barna, for oss foreldre, for samfunnet og for landets framtid. En diskusjon om hvordan barnehagene bør eies og drives, må aldri miste dette av syne.

Så etterlyser Nordgaard en innrømmelse av at man i 2003 ikke så alle konsekvensene av barnehageforliket. Det er lett å imøtekomme. Ingen gjorde det fullt ut. Øystein Djupedal – «barnehageforlikets far» – sa det selv slik til Utdanningsnytt i 2020:

«Den gangen var det ideelle stiftelser og organisasjoner som drev de private barnehagene som fantes, og jeg hadde ikke fantasi til å forstå at barnehagefeltet i så stor grad skulle overtas av kommersielle drivere.»

Barnehageforliket var viktig. Under Stoltenberg II-regjeringen – med det nye, Ap-styrte Trondheim i spissen – fikk vi en enorm utbygging, full barnehagedekning og en bedre hverdag for småbarnsforeldrene.

I etterpåklokskapens lys burde man likevel ha strammet inn lovverket tidligere, og fått på plass et nytt finansieringssystem. Finansieringen og regelverket må sikre en god økonomi og høy kvalitet, uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig. I løpet av neste år vil vi legge frem et nytt finansieringssystem for de private barnehagene.

Arbeiderpartiet vil fellesskapets penger og foreldrebetaling skal gå til barnas beste, og bli brukt på å gjøre barnehagene enda bedre og billigere. Det er viktig at vi har tillit til at fellesskapets penger blir brukt til barnehagedrift, og ikke annet. Derfor har vi gjort endringer som gir økt åpenhet om pengebruken, og sikre at pengene kommer barna til gode. Barnehage er et viktig velferdsgode, og skal ikke være et spekulativt investeringsobjekt.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!