Rundkjøring på Torvet, motorisert ferdsel på Gamle Bybro, planer om motorvei gjennom Bakklandet. Heldigvis er det ikke slik lenger, men Trondheim er fremdeles en bilbasert by hvor utvikling av byen vår styres av bilens premisser. Dette har medført at det som burde ha vært gater fylt med folkeliv, har blitt regulert til å fungere som bilveier, selv om folk flest er enige om at Trondheim sentrum burde bli mest mulig bilfritt.

Mads Hoff Sekretær i AUF i Trondheim og bystyrekandidat for Ap Foto: Privat

Bilen er framkomstmiddelet som bruker mest areal per person, og derfor er personbiler en utrolig dårlig bruk av det begrensede arealet man har i Trondheim sentrum. Når man har personbiler i Trondheim sentrum, er man også nødt til å ha parkeringsplasser for de som også tar mye plass. Den plassen kunne heller blitt brukt på mer miljøvennlige og arealeffektive framkomstmidler som gange, sykkel og kollektiv. Da ville vi også kunne bruke mer areal på viktige formål som sosiale møteplasser, næringsliv og boliger.

I Trondheim står personbiler for 20 prosent av utslippene. For at Trondheim kommune skal nå sine klimamål om å kutte 80 prosent av utslippene innen 2030 må vi få flere til å gå, sykle, ta buss, trikk eller tog. Å gjøre Trondheim sentrum bilfritt vil redusere biltrafikken drastisk. Det vil gi en bedre trafikkflyt både i og utenfor sentrum og føre til et raskere kollektivtilbud. Det igjen vil føre til at flere velger bussen og lar bilen stå.

Det er ikke radikalt å prioritere bymiljø over biltrafikk. I flere andre byer i Europa, slik som i København og Amsterdam, har de også valgt å gjøre dette. Resultatet har vært at bykjernen har blitt et tryggere og triveligere sted å være, med mindre støy og forurensing. Dette har vi også sett her i Trondheim, både på Torvet og i de gatene som allerede er bilfri.

I tillegg blomstrer næringslivet i bilfrie gater, fordi mer attraktive og levende gater også betyr flere butikker, kafeer og restauranter. Derfor vil et bilfritt sentrum være bra for næringslivet og skape flere arbeidsplasser. Derfor mener vi at vi burde gjør Trondheim sentrum bilfritt på sikt, og at dette vil kutte utslipp og skape attraktive og levende gater. Personbiler i Trondheim sentrum tilhører fortiden. Framtiden er bilfri.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe