I dag, onsdag tar elever, lærere og andre ansatte i skolene en velfortjent juleferie. Til SFO-ansatte og andre som holder hjulene i gang litt til så kan dere tenke på dette som en feriehilsen på forskudd.

I løpet av de siste månedene har jeg besøkt mange skoler i byen. Jeg har snakket med rektorer, ansatte og elever. Jeg har til og med fått prøvd meg i klasserommet. Formålet med besøkene har vært å lytte og lære om den arenaen som er så viktig for oss alle. Grunnskolen er for mange den siste plassen alle barndomsvennene er samlet, felles opplevelser skapes, felles referanser bygges og minner for livet formes. Trondheimssamfunnet er avhengig av en god skole for å forhindre utenforskap, skape gode medborgere og forberede barn og ungdom på livet. Vi har en god skole i Trondheim, med mange dyktige ansatte, men det er en del kommunen kan gjøre for at skolen skal bli enda bedre.

Til lederne så vil jeg si at jeg har hørt dere. Det er en kjensgjerning at det er vanskelig å rekruttere og holde på gode rektorer. Mye av dette skyldes at rektorjobben har endret seg og blitt mer kompleks. Jeg ser at dere bruker mer tid på administrative oppgaver nå enn før. Det som går igjen av tilbakemeldinger er at dere ønsker mer tid for å følge opp i klasserommene, følge opp de ansatte og rett og slett drive med ledelse. Sammenlignet med for eksempel Oslo er ressursen som er satt av til dette mindre i Trondheim. Det er det enkelt å gjøre noe med. Ledelsen på hver enhet skal styrkes hvis jeg blir ordfører. Noe av kostnaden kan finansieres ved at man flytter ressurser ut fra rådhuset og ned til enhetene, resten tas ved at vi skal øke overføringene til skolen. Jeg lover også at skolene skal få større frihet, det vil bli mindre detaljstyring og jeg har tillit til at dere løser samfunnsoppdraget på en god måte. Samtidig så bør en tydelig skoleeier stille noen krav om hva målet er. Veien dit skal vi finne sammen, men dere skal få gå i front.

Til lærerne så vil jeg berømme dere for den viktige jobben dere gjør. Vi skal identifisere og fjerne tidstyver som trekker dere bort fra den aller viktigste arbeidsoppgaven deres, nemlig å følge opp barn og ungdom i skolehverdagen. Det skal tilføres ressurser så dere får mulighet til å drive undervisning som er praktisk og relevant. Dere er en yrkesgruppe som det hele tiden stilles krav til, med meg ved roret får dere også en ordfører som skjønner at dere kan stille krav tilbake. Støttesystemene, det vi enkelt kan kalle laget rundt eleven, skal styrkes. Ventelistene på sakkyndige vurderinger skal ned så dere får mulighet til å tilpasse godt for de mest sårbare blant oss. Jeg ønsker også å etablere samarbeid med næringslivet så barn som trenger noe annet enn en a4-skole får mulighet til å vise seg fra sin beste side ute i bedrifter.

Til elevene så er beskjeden tydelig. Vi setter et tydelig mål om at alle som går i trondheimsskolen skal settes i stand til å fullføre videregående skole. Det betyr at vi allerede tidlig i skoleløpet skal spisse innsatsen slik at man bygger opp de grunnleggende ferdighetene som er lesing, skriving og regning. I tillegg forstår jeg utrolig godt at skolen er mer enn bare fag. Det sosiale fellesskapet i skolen er viktig. Da trenger dere en kommune som gjør det mulig å få gode opplevelser sammen. I dag har kommunen et godt samarbeid med for eksempel Sverresborg folkemuseum, vitensenteret og Nidarosdomen. Flere aktører skal inn i folden så man skaper noen gode opplevelser sammen.

Til foreldrene så har jeg nå sett, hørt og opplevd at det er bygd mange fine nye skoler i byen vår. Utfordringen er at vi bygger dem for små. Allerede få år etter bygging ser vi at nye skoler er fulle. Verre er det for enheter som har ventet mange år på nye bygg uten at det tas grep for å sørge for at det er plass. Vi skal fortsatt bygge ut skoler, men det skal bygges smartere. Skolen er ofte hjertet i bydelene. Hvis man bygger ut sånn at man har litt å gå på så gir det arealer som kan brukes av skolekorps, idrettslag og frivilligheten.

Jeg fortsetter turneen min på nyåret. Jeg ønsker fortsatt å lytte og lære, men nå gleder jeg meg til å lade batteriene i jula. Derfor ønsker jeg alle barn og voksne som har tilknytning til skolene våre en riktig god jul og et godt nyttår. Ta vare på hverandre i julen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!