Nasjonalparker er i dag for det meste fjellområder. Men i den senere tid er spørsmålet om bynasjonalparker reist.