Høyre har lagt ut på en farefull ferd med sin tilnærming til Frp.