foto
Debattanten er kritisk til at samer har særrettigheter på Fosen. Her er statsråd Marte Mjøs Persen på omvisning i Roan Vindpark. Foto: Kim Nygård

Samer og særrettigheter