foto
- Det er bare en glad hjerne, som ikke er på vakt, som kan tilegne seg ny kunnskap, sier Nora Kulset som er musikkforsker og postdoktor ved NTNU. Foto: BERRE

Om mus og musikere