foto
Olav Mc Innes Foto: Privat

For at kjøttskammen skal bli lettet, må dyrevelferdsloven styrkes