foto
NRK viste nylig bilder fra grisefjøs er tatt ulovlig dyreaksjonistgruppe. Bildene viser vanskjøtsel av gris. Det har skapt sterke reaksjoner. Foto: Faksmile NRK

Dette svineriet må ta slutt nå!