foto
Trondheim bilkollektiv er et tilbud for dem som ikke trenger bil daglig, og som er opptatt av å få ned bilbruken. Foto: Terje Svaan

Et viktig bidrag til mindre og enklere bilbruk