foto
Innsatte vet, og det gjelder ikke minst forvaringsdømte, at å bryte permisjonsbetingelsene, vil få alvorlige konsekvenser for det videre rehabiliteringsforløpet, skriver kronikkforfatteren. Spørsmålet er igjen aktualisert etter at drapsdømte Stig Millehaugen rømte. Foto: Politiet

Forvaring: Balansekunst på en knivsegg