foto
Foto: Shutterstock (illustrasjon)

Avvikler botilbud for demente: Jeg vil tro at også nå går økonomi foran mennesker