foto
Hver gang Stein Arne Sæther er på en kirkegård, studerer han gravstøttene og spekulerer på hvem menneskene var og hva de gjorde i livet. I denne gjestekommentaren har han blitt bedre kjent med to av navnene på gravsteiner og minneplater. Foto: Stein Arne Sæther

En engelsk sjøgutts tragiske død