foto
Det dukker også stadig opp forklaringer som kobler kriminalitet til kultur eller etnisitet. Det er for lettvint. Et raskt historisk tilbakeblikk på kriminalitet i Trondheim viser tydelig at det faktisk var verre og mer voldsomt før, lenge før Trondheim ble multikulturell som nå, skriver Karim Essahli i Trondheim kommune. Foto: Glen Musk

Ungdomskriminalitet: Hva er det?