foto
Dagens ordning hva gjelder fast bosted og samvær fungerer åpenbart ikke for mange barn, skriver advokaten. Foto: Espen Bakken

Barnefordeling: Dagens ordning fungerer åpenbart ikke