foto
Det er ikke korrekt at opptrappingsplanen for barnevernet er skrinlagt, slik det påstås i et leserinnlegg i Adresseavisen, skriver Camilla Trud Nereid og Thomas Mjølhus i dette innlegget. Foto: Rune Petter Ness

Kommunen styrker barnevernet og det helsefremmende arbeidet for barn og unge