foto
Hvorfor er det greit at fastleger jobber døgnet rundt, spør debattanten. Foto: Shutterstock

Kortinnlegg om legestreiken: Hvorfor fastleger jobbe døgnet rundt?