Hvor mye havnevirksomhet er det egentlig igjen i Trondheim? Er det fritt fram for boliger overalt? Eller trenger byen en levende havn? Jeg drar ut for å undersøke.