I løpet av åtte år tok nesten 2000 personer sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg.