Redsel og angst sitter nå i veggene på min arbeidsplass. Jeg ønsker ikke å dvele ved norsk asylpolitikk, men dele mine betraktninger som ansatt ved et mottak.