Mindre til NRK, mer til Innovasjon Norge, men det meste er omtrent som før i det første kulturbudsjettet til Linda Hofstad Helland.