Trondheim bystyre kan stå fram som lite truverdig i miljøpolitikken dersom det vedtar å lokalisere ny messehall på Øya i staden for å følgje sine vedtekne byutviklingsprinsipp.