Det skal settes ned et utvalg som skal granske Baneheia-saken. Men vil noen ta lærdom av en slik gjennomgang? Er politi og påtalemyndighet «lærende organisasjoner»?