I Adresseavisens serie om sviktende utvikling av talenter i langrennssporten i Trøndelag kan vi blant annet lese om dårlig samarbeid mellom miljøene, dårlige skoleopplegg, og miljø og kompetanse som har forsvunnet som mulige årsaker til svikten. I tillegg pekes det på dårlig rekruttering i barne- og ungdomsidretten i langrenn som en av årsakene. Blir det veldig få utøvere slik at miljøene forvitrer, er det fare for at det blir særdeles få som tar steget opp i juniorklassene. Det vil naturligvis påvirke hvor mange toppidrettsutøvere som utvikles i langrenn.

Trøndelags skikonge, Petter Northug, har latt seg engasjere i debatten, og kommer med sin oppskrift på hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for at langrennstalentene skal kunne blomstre: «Det må være miljøer der enere og de ivrigste får muligheten til å bli best. Da kreves det miljøer der det er god struktur, høyt treningsnivå, et spisset opplegg med topp kompetanse og god tilrettelegging».

Vi i Olympiatoppen Midt- Norge stiller oss 100 prosent bak Northugs innspill, og er glade for at en av skihistoriens største profiler løfter frem viktigheten av å tilpasse oppleggene til de behovene de mest ambisiøse utøverne innen langrenn har. Skal man lykkes med å utvikle utøvere på høyt internasjonalt nivå er det avgjørende å etablere opplegg med ressurser og kompetansepersoner som gjenspeiler potensialet og viljen utøverne har til å virkelig satse. Idretten skal være for alle, også de som er villig til å legge alt i «potten» for å bli best i det de driver med.

Gjennom det fylkeskommunale prosjektet «spisset toppidrett» går fylkeskommunen i bresjen for at Trøndelag skal ha verdens beste modell for kombinasjonen utdanning og toppidrett, med mål om å skape internasjonale medaljer til Trøndelag også i fremtiden. Dette forutsetter en differensiert tankegang i den enkelte idrett, hvor idretten forventes å bidra og ha en klar strategi for egen toppidrettssatsning. Det skal være lov å være god i Trøndelag, også innen idrett.

Olympiatoppen Midt-Norge har kontinuerlig dialog med skikretsene om toppidrettssatsingen på juniorsiden i Trøndelag, og det planlegges nå en endring i toppidrettsmodellen på juniorsiden. Vår oppfatning er at det er vilje til å få til et godt opplegg for de største talentene i Trøndelag, på tvers av de tre videregående «langrennsskolene» Heimdal, Meråker og Steinkjer.

Når fylkeskommunen, gjennom de videregående skolene og i samarbeid med skikretsene, samler ressursene og kompetansen i et slagkraftig opplegg med utvikling av utøveren i sentrum, vil unge utøvere få gode muligheter til å utvikle seg mot en fremtidig toppidrettskarriere. Dette trenger på ingen måte å være i konflikt med idrett utøvd på et annet nivå som diverse debatter litt for ofte legger opp til. Tilpasset opplæring og differensiering med bakgrunn i evne, vilje og ambisjon, er pedagogiske prinsipper som skal være førende for all opplæringsvirksomhet, både i skole og idrett.

Dersom idretten velger å realisere dette sammen med fylkeskommunen, vil mulighetene for de beste langrennstalentene i regionen være bedre enn noen gang. Da vil de få akkurat det Northug beskriver som suksessoppskrift: et spisset opplegg for de ivrigste og enerne, som er preget av god struktur, topp treningskultur, samt kompetente trenere som er villige til å gjøre det lille ekstra for at utøverne skal få optimal utvikling.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe